Formularz online

dd-mm-yyyy
Only sailors from POLAND
Only sailors from POLAND
Only sailors from POLAND
Only sailors from POLAND

Team leader / Kierownik ekipy

I comply to the obligations that result from The Racing Rules of Sailing , especially Rule 4 Part 1.
Przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisów określonych w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (The Racing Rules of Sailing), a w szczególności Przepis 4 Części 1.

Najbliższe regaty:

0.0 - 0.0-

Zgłoszenia zamkniete