Instrukcja

Na wybranych regatach organizator wymaga opłacenia wpisowego przed regatami. W takim wariancie na liście zgłoszonych zawodników zostaje dodana kolumna „WPISOWE”. Jeśli organizator odnotował wpłatę i potwierdził ja w systemie przy zawodniku pojawi się zielony znaczek.

FAQ

2018 © SailingNet - obsługa regat, zgłoszenia online